nkt cables s.r.o.  • Průmyslová 1130 • CZ-272 01 Kladno • tel: +420 312 607 111 • e-mail: info@nktcables.cz • Member of the NKT Group